Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov

publicita

Informace o zapojení do projektu.

Naše škola je zapojena v projektu MAP IV Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008148. Projekt je realizován od 1.12.2023 do 31.12.2025. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

Odkaz na webové stránky projektu: https://www.masvyskovsko.cz/aktivity-a-projekty-mas/mistni-akcni-plan-map/map-iv-vyskovsko/