2022-2023

Vybudování a úpravy stávající zázemí školy, týkající se jídelny s kuchyňským koutem, sociálního zázemí u školní kuchyně a sborovny s jednací místností pro pedagogické pracovníky a vedení školy.

2022 – až doposud – Projekt ve spolupráci s organizací Férová škola – více informací připravujeme