O nás

Mateřská škola Ivanovice na Hané, ul. Mlýnská 366, příspěvková organizace je státní mateřskou školou, jejímž zřizovatelem je město Ivanovice na Hané. Škola poskytuje vzdělávání ve dvou budovách.

Pracoviště v Ivanovicích n/H. má velmi dobré strategické umístění ve středu města, v blízkosti knihovny, zdravotního střediska, sídliště, ZŠ, ZUŠ Ivanovice n/H a autobusového nádraží.

Jedná se o jednopodlažní budovu, kde jsou umístěny 3 věkově smíšené třídy – Berušky, Broučci a Motýlci. Budova prochází průběžnou rekonstrukcí a modernizací. V areálu školy máme vlastní tělocvičnu, kterou využíváme, jak k tělovýchovným chvilkám, tak i společenským akcím.

Pracoviště ve Chvalkovicích n/H. se v přízemí zrekonstruované budovy nachází třída s kapacitou 18 dětí. V 1. patře se nachází tělocvična.

Třída Včeliček díky nižší kapacitě dětí, umožňuje rodinnější atmosféru.

Celková povolená kapacita obou zařízení je 92 zapsaných dětí.

Součástí obou areálů jsou dobře udržované zahrady s členitým terénem a herními prvky, které umožňují dětem dostatečné pohybové vyžití, rozvoj smyslů a fyzické i psychické zdatnosti.