Berušky

Třída berušek se nachází v 1. patře budovy.

Kapacita třídy je 24 dětí ve věku 3–7 let.

Tato třída má samostatnou lehárnu, umývárnu se sociálním zařízením, herní prostor s kobercem a pracovní/jídelní část. Také zde máme plno koutků a hraček k samostatné hře.

Hravou formou, která má však svá pravidla, rozvíjíme všechny dovednosti dětí, jak po stránce rozumové, tělesné, estetické tak i sociální. Vždy s citlivostí a individuálními potřebami každého dítěte. Velmi důležitou složkou poznání je pro nás vztah k přírodě. Vše pozorujeme, určujeme a vnímáme všemi smysly. Celým vzděláváním nás provází pohádky, které v sobě nesou úlohu morálního ponaučení dítěte a jsou nezastupitelným prostředkem rozvoje řeči a fantazie.

Naší snahou jsou dobré vztahy s rodinou každého dítěte a vzájemná spolupráce.

Prioritou naší třídy jsou šťastné a spokojené děti.