Broučci

Třída Broučků se nachází v 1. patře budovy.

Kapacita třídy je 24 dětí ve věku od 3 do 7 let.

Tato třída má vlastní sociální zařízení, hrací koutky, pracovní stoly, které zároveň slouží jako jídelna. Třída nemá vlastní lehárnu, ale i přesto děti po obědě odpočívají na pohodlných lehátkách.

Cílem výchovně-vzdělávacího procesu je všeobecný rozvoj dítěte připraveného na vstup do 1. třídy. Paní učitelky zajišťují hudební, výtvarné, pracovní, literární, tělovýchovné a rozumové aktivity. Snažíme se dětem přiblížit enviromentální výchovu, práci s přírodními materiály a další činnosti a aktivity v přírodě. Důležité také je, aby se děti v naší třídě cítily příjemně a spokojeně. K tomu slouží dostatek pomůcek, hraček, her a různých výtvarných a pracovních materiálů. Pravidelně pořádáme pro děti i rodiče různorodé akce – od rukodělných dílniček po besídky, na kterých děti ukazují rodičům, co se naučily.