Motýlci

Třída motýlků se nachází v přízemí budovy.

Kapacita třídy je 24 dětí a navštěvují ji děti od 3 do 7 let.

Třída disponuje samostatnou lehárnou, umývárnou se sociálním zařízením, prostornou hernou, kde mají děti k dispozici ke hře námětoví koutky a čtyři stolečky.

O děti se starají paní ředitelka Bc. Stanislava Jelínková a paní učitelky Ivana Dřizgová a Dagmar Zapletalová. Naší prioritou je vytvářet dětem radostnou a pohodovou atmosféru a to především podporou kamarádských vztahů (vážit si a respektovat jeden druhého). Děti vedeme k samostatnosti nejen v sebeobsluze, ale i v jednání. Děti rozvíjí harmonicky osobnost pomoci různých výtvarných, hudebních, pracovních a pohybových činností s respektem k individualitě každého. Během celého roku pozorujeme proměny přírody. Vedeme děti k ohleduplnému vztahu k prostředí kolem nás, aby se dívaly kolem sebe, všímaly si krás, které umí příroda vykouzlit. Základem všeho je prožitkové učení a hra. Naším cílem je připravit děti na úspěšný start do základní školy.