Školné

Pro školní rok 2022/2023 byla stanovena výše platby školného 400,- Kč za jeden měsíc.

Platba za školné probíhá inkasem s datem splatnosti 15. den v následujícím měsíci. Veškeré informace dostanou rodiče při nástupu dítěte do MŠ.