Děti se odhlašují telefonicky i formou SMS/WhatsApp pouze na telefonní čísla:

Ivanovice na Hané – 778 76 22 51

Chvalkovice na Hané – 777 462 093

Telefonicky nejpozději do 16, 30 hod. den předem nebo SMS/Whatsapp do 6, 30 hod.

  1.  Pokud dítě nebude řádně omluveno, bude strava plně účtována za cenu nedotované stravy.

2. V případě, že dítě omluvíte jen na jeden den, bude další den automaticky přihlášeno!

3. Když dítě onemocní např. na celý týden a bude omluveno od pondělí do pátku, potom, pokud jej neomluvíte na následující týden, bude v pondělí v 7.00 hodin automaticky přihlášeno. 

4. Při náhlém onemocnění dítěte mají rodiče možnost si první den nemoci oběd vyzvednout u vchodu do školní kuchyně od 11.25 – 11.35, do vlastního jídlonosiče, který je řádně opatřen jmenovkou. Pokud rodič stravu na další den neodhlásí a dítě nebude přítomno v MŠ, bude ŠJ počítat plnou cenu stravy bez dotace (117,- Kč). Podle platné vyhlášky o školním stravování, č. 107/2005 Sb. §4 bod 9, může rodič odebrat oběd ze školní jídelny pouze první den neplánované nepřítomnosti v mateřské škole (tj. nemoc, lékař, apod.) na další dny mu bude účtována plná cena nedotované stravy.

Odhlášení – stravné

  • Stravné odhlaste dítěti vždy dle pokynů výše, jinak se stravné, i když dítě není v tento den přítomno, započítává.
  • Pokud dítě dlouhodobě nechodí (je omluveno), pak se nepočítá stravné, ale školné se hradí stále, ať je dítě přítomno či ne.

Upozornění pro zákonné zástupce dětí

  • Při neomluvené absenci trvající déle než 30 dnů, může být dítě z docházky vyřazeno.